Cannabis Cup Videos

Cannabis Cup Videos From The Past

Sigelei Sibra E2 Kit – Vape Nhỏ Gọn Có Màn Hình 2019 | ETOY VAPE REVIEW

vapekit #sigelei #sibra Con này nhỏ gọn mini cực giống như vape pen luôn nhưng lại có màn hình và chip xịn sò từ sigelei, điểm trừ duy nhất con này nằm ở…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *